De details maken het verschil

Bouwen in bedrijf

Strak, zakelijk en degelijk

Traditioneel staaltje nieuwbouw

‘Vakmanschap is meesterschap: restauratie!'

Home > 10-stappenplan energiezuinig (ver)bouwen

PA-adv webiste

 

 

Waarom van de Linde?

 
  • Vakkundig en klantvriendelijk
  • Afspraak is afspraak
  • Gegarandeerd goed
  • Bouwen op vertrouwen
  • Topkwaliteit gegarandeerd!

10-stappenplan energiezuinig (ver)bouwen

Stap 1 Voorbereiding
Allereerst maakt u kennis met onze adviseur. Hij brengt via een aantal gerichte vragen uw doelstelling in kaart:

1 Wilt u energiezuinige oplossingen op installatietechnisch gebied
2 De woning aanpassen inzake bouwkundige oplossingen (isolatie)
3 De functie van bepaalde ruimten aanpassen.
4 Een combinatie van bovengemnoemde zaken.

Wat is het budget waarbinnen het geheel gerealiseerd moet worden?

 

Stap 2
Wat is voor u belangrijk? Stel prioriteiten en zorg ervoor dat ook deze zijn berekend op de toekomst op langere termijn. Onze adviseur begeleidt u ook hierbij.

 

Stap 3
Samen met uw adviseur filtert u uw wensen uit de stappen 1 en 2. Tegelijk wordt de bestaande situatie opgenomen om de bouwkundige en/of installatietechnische mogelijkheden in beeld te kunnen brengen.

 

Stap 4
Wat is het meest geschikte systeem, wat zijn de meest geschikte materialen met betrekkingen tot uw vraag en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Binnen de bouwtechnische eisen en wetmatigheden gaan wij op zoek naar maximale efficiency. In het team dat voor u aan de slag gaat is ook een energiespecialist betrokken. Hij heeft de eindregie over het voorstel dat wij bij u neerleggen en doornemen.

 

Stap 5
Het voorstel is gereed. In een gesprek tussen u en de adviseur wordt dit gepresenteerd en besproken. Indien deze toch niet geheel stroken met uw visie en wensen, nemen we de alternatieven met u door en passen ons advies hier op aan.

 

Stap 6
Uw adviseur maakt aan de hand van het tweede voorstel een kostencalculatie die hij samen met het tweede voorstel aan u presenteert. Binnen deze calculatie is rekening gehouden met alle voorziene kosten, inclusief legeskosten, etc.

 

Stap 7
Indien de calculatie gereed is, zal de adviseur u het volledige plan presenteren met daarbij een complete aannemingsprijs. Geen verrassingen achteraf, maar een voorstel inclusief alle kosten, die dit duurzaamheids- en efficiencyproject met zich meebrengt.

 

Stap 8
Er wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt, waarin een complete beschrijving van het werk wordt opgenomen inclusief tekening, technische omschrijving met materiaalomschrijving, planning en betalingsregeling.

Kortom, u krijgt een professioneel en doordacht plan, hetgeen bij akkoord door u en uw adviseur van Van de Linde wordt ondertekend.

 

Stap 9
Uw adviseur regelt dat de installateur en aannemer de benodigde vergunningen aanvragen en de gehele vergunningsprocedure richting gemeente en eventuele andere betrokken instanties organiseren. Na afgifte van de vereiste documenten, wordt met u een afspraak gemaakt wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart en met welke planning u rekening dient te houden. Eventueel zorgt uw adviseur voor vervangende woonruimte.

 

Stap 10
Wanneer de aanpassingen zijn voltooid, wordt een officiële oplevering uitgevoerd. Samen met uw adviseur en een derde vertegenwoordiger van de aannemer controleert u de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele oneffenheden worden op een zogenaamd “proces verbaal van oplevering” genoteerd, waarbij de aannemer en/of installateur verklaart deze zaken binnen een gezamenlijk te bepalen termijn op te lossen.