De details maken het verschil

Bouwen in bedrijf

Strak, zakelijk en degelijk

Traditioneel staaltje nieuwbouw

‘Vakmanschap is meesterschap: restauratie!'

Home > Gelijkvloers wonen: schakel Van de Linde in > 10-stappen-plan gelijkvloers wonen

PA-adv webiste

 

 

Waarom van de Linde?

 
  • Vakkundig en klantvriendelijk
  • Afspraak is afspraak
  • Gegarandeerd goed
  • Bouwen op vertrouwen
  • Topkwaliteit gegarandeerd!

10-stappen-plan gelijkvloers wonen

10-stappen-plan gelijkvloers wonen op de begane grond

 

Stap 1  Voorbereiding
Allereerst maakt u kennis met onze adviseur. Hij brengt via een aantal gerichte vragen uw woon-doelstelling in kaart:

1 Wilt u gelijkvloers wonen en de woning uitbreiden met bijvoorbeeld een slaap- en badkamer op de begane grond;
2 De woning aanpassen in relatie tot energieverbruik (isolatie, zonnecollectoren, etc.);
3 De functie van bepaalde ruimten aanpassen.

Zijn uw aanpassingen ook voorbereid op de toekomst over 5 tot 10 jaar?

Wat is het budget waarbinnen het geheel gerealiseerd moet worden?

 

Stap 2
Maak een programma van eisen. Wat is voor u belangrijk? Stel prioriteiten en zorg ervoor dat ook deze zijn berekend op de toekomst op langere termijn. Onze adviseur begeleidt u ook hierbij.

 

Stap 3
Samen met uw adviseur filtert u uw wensen uit de stappen 1 en 2. Tegelijk wordt de bestaande situatie opgenomen om de bouwkundige mogelijkheden in beeld te kunnen brengen.

 

Stap 4
Wat is het meest geschikte ontwerp voor u? Het voornaamste is, dat het voor u een woonplek wordt, waarin u zich prettig voelt en die strookt met de bouwtechnische eisen en wetmatigheden. In het team dat voor u aan de slag gaat is een architect betrokken. Hij heeft aan de hand van uw programma van eisen, de plattegrond en de bouwtechnische informatie een goed beeld van uw bedoelingen en de mogelijkheden. Op basis van deze informatie maakt hij de eerste schetsen.

 

Stap 5
Het eerste ontwerp is gereed. In een gesprek tussen u en de adviseur wordt het ontwerp gepresenteerd en besproken. Indien zaken nog niet conform het wensenplaatje zijn, zullen aanvullende eisen worden geformuleerd. Deze worden vervolgens uitgewisseld met de architect om tot een definitief ontwerp te komen.

 

Stap 6
Uw adviseur maakt aan de hand van het tweede ontwerp een kostencalculatie die hij samen met het tweede ontwerp aan u presenteert. Binnen deze calculatie is rekening gehouden met alle voorziene kosten, inclusief legeskosten, etc.

 

Stap 7
Indien de calculatie gereed is, zal de adviseur u het volledige plan presenteren met daarbij een complete aannemingsprijs. Geen verrassingen achteraf, maar een voorstel inclusief alle kosten, die de woning-aanpassing met zich meebrengt.

 

Stap 8
Er wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt, waarin een complete beschrijving van het werk wordt opgenomen inclusief tekening, technische omschrijving met materiaalomschrijving, planning en betalingsregeling.

Kortom, u krijgt een professioneel en doordacht plan, hetgeen bij akkoord door u en uw adviseur van Van de Linde wordt ondertekend.

 

Stap 9
U adviseur regelt dat de architect en aannemer de benodigde vergunningen aanvragen en de gehele vergunningsprocedure richting gemeente en eventuele andere betrokken instanties organiseren. Na afgifte van de vereiste documenten, wordt met u een  afspraak gemaakt wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart en met welke planning u rekening dient te houden. Eventueel zorgt uw adviseur voor vervangende woonruimte.

 

Stap 10
Wanneer de aanpassingen zijn voltooid, wordt een officiële oplevering uitgevoerd. Samen met uw adviseur en een derde vertegenwoordiger van de aannemer controleert u de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele oneffenheden worden op een zogenaamd “proces verbaal van oplevering” genoteerd, waarbij de aannemer verklaart deze zaken binnen een termijn van …. op te lossen.

Bekijk enkele voorbeelden