De details maken het verschil

Bouwen in bedrijf

Strak, zakelijk en degelijk

Traditioneel staaltje nieuwbouw

‘Vakmanschap is meesterschap: restauratie!'

Home > Verhoog nu uw wooncomfort > 10-stappen-plan comfortverbetering

PA-adv webiste

 

 

Waarom van de Linde?

 
  • Vakkundig en klantvriendelijk
  • Afspraak is afspraak
  • Gegarandeerd goed
  • Bouwen op vertrouwen
  • Topkwaliteit gegarandeerd!

10-stappen-plan comfortverbetering

Stap 1 Voorbereiding
Allereerst maakt u kennis met onze comfortspecialist. Hij brengt via een aantal gerichte vragen uw woon-comfort-doelstellingen in kaart:
1 Wilt u het woonprogramma wijzigen en bijv. ook de routing onder de loupe (laten) nemen?
2 De woning aanpassen in relatie tot energieverbruik (isolatie, zonnecollectoren, etc.)?
3 De functie van bepaalde ruimten aanpassen en/of nieuwe functies toevoegen?
4 Wilt u zich laten verrassen met betrekking tot de mogelijkheden?

 

Stap 2
Maak een programma van eisen nadat u in kaart heeft gebracht wat uw wensen zijn. Wat is voor u belangrijk? Stel prioriteiten en zorg ervoor dat deze ook berekend zijn op de toekomst op langere termijn. Onze comfortspecialist begeleidt u ook hierbij.

 

Stap 3
Samen met uw comfortspecialist filtert u uw wensen uit de stappen 1 en 2. Tegelijk wordt de bestaande situatie opgenomen om de bouwkundige mogelijkheden in beeld te kunnen brengen.

 

Stap 4
Nu kan het ontwerpen aanvangen; de architect kan zijn creativiteit en kennis loslaten op het programma van eisen en de huidige plattegrond. Het voornaamste is, dat u na het project kunt genieten van optimaal wooncomfort. Uw comfortspecialist zorgt ervoor dat het ontwerp voldoet aan alle bouwtechnische eisen en wetmatigheden.

 

Stap 5
Het eerste ontwerp is gereed en wordt door de architect en specialist aan u gepresenteerd en besproken. Indien zaken nog niet conform het wensenplaatje zijn, zullen aanvullende eisen worden geformuleerd. Deze worden vervolgens uitgewisseld met de architect om tot een definitief ontwerp te komen.

 

Stap 6
Uw specialist maakt aan de hand van het tweede ontwerp een kostencalculatie die hij samen met het tweede ontwerp aan u presenteert. Binnen deze calculatie is rekening gehouden met alle voorziene kosten, inclusief legeskosten, etc.

 

Stap 7
Indien de calculatie gereed is, zal de adviseur u het volledige plan presenteren met daarbij een complete aannemingsprijs. Geen verrassingen achteraf, maar een voorstel inclusief alle kosten, die de woning-aanpassing met zich meebrengt.

 

Stap 8
Er wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt, waarin een complete beschrijving van het werk wordt opgenomen inclusief tekening, technische omschrijving met materiaalomschrijving, planning en betalingsregeling. Kortom, u krijgt een professioneel en doordacht plan, hetgeen bij akkoord door u en uw specialist van Van de Linde wordt ondertekend.

 

Stap 9
Uw specialist regelt dat de architect en aannemer de benodigde vergunningen aanvragen en de gehele vergunningsprocedure richting gemeente en eventuele andere betrokken instanties organiseren. Na afgifte van de vereiste documenten, wordt met u een afspraak gemaakt wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart en met welke planning u rekening dient te houden. Eventueel zorgt uw specialist voor vervangende woonruimte.

 

Stap 10
Wanneer de aanpassingen zijn voltooid, wordt een officiële oplevering uitgevoerd. Samen met uw specialist en een derde vertegenwoordiger van de aannemer controleert u de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele oneffenheden worden op een zogenaamd “proces verbaal van oplevering” genoteerd, waarbij de aannemer verklaart, deze zaken binnen een termijn van …. op te lossen.