Home » Over ons » Lean bouwen Zeeland

Lean bouwen bij Bouwbedrijf van de Linde

Wat is Lean? Lean is de naam die enkele Amerikaanse onderzoekers eind jaren ’80 van de vorige eeuw gegeven hebben aan de productiefilosofie van Toyota.

Lean werd voor het eerst beschreven in het boek ‘The Machine that Changed the World’, waarin zij hun uitgebreid benchmark onderzoek presenteren binnen de wereldwijde automobiel industrie.

Lean staat ook bekend onder termen als ‘Kaizen’, ‘World Class Manufacturing (WCM)’ en ‘TPS’ en wordt vaak gezien als de ‘hoe’ achter Six Sigma en Ketensamenwerking.

Waarde en verspilling

De Lean filosofie is inmiddels een veelgebruikte manier om tegen een bedrijfsproces aan te kijken en continu te blijven verbeteren. De Lean principes zijn van toepassing op ieder proces en hebben hun waarde al meer dan 20 jaar bewezen in andere sectoren dan de automobiel industrie.

Lean gaat uit van een heldere basisdefinitie: alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat wat de klant als toegevoegde waarde ervaart is waarde; al het overige is verspilling.

De uitdaging ligt nu hierin om iedereen binnen de organisatie actief bij te laten dragen aan enerzijds het vergroten van waarde en anderzijds het terugdringen van verspilling. Op de vraag ‘Wat is Lean?’ is dit dus heel kort het antwoord.

Verbetering en respect

Een succesvolle introductie van Lean kent twee pijlers:

  1. Continue verbetering
  2. Respect voor mensen

Lean behelst namelijk veel meer dan efficiënte bedrijfsprocessen; het is een mensgerichte filosofie die de mensen op de werkvloer – waar de waarde gecreëerd wordt – centraal stelt en hen integraal onderdeel maakt van het proces van continue verbetering.

In een Lean organisatie worden de mensen als belangrijkste onderdeel van het bedrijf gezien en staat alles in het teken om deze mensen te ondersteunen zich te ontwikkelen en tot bloei te komen.

Bouwbedrijf van de Linde introduceerde Lean bouwen binnen haar bedrijf en u snapt waarschijnlijk wel waarom?