Home » 10-stappenplan bouwen en verbouwen

10-stappenplan bouwen en verbouwen

Stap 1 - Voorbereiding

Allereerst maakt u kennis met onze adviseur. Hij brengt via een aantal gerichte vragen uw wensen en doelstellingen in kaart.

Wilt u:

  • Nieuwbouw of verbouwen?
  • Energiezuinige oplossingen op installatietechnisch gebied?
  • Aanpassingen inzake bouwkundige oplossingen (isolatie)?
  • De functie van bepaalde ruimten aanpassen?
  • Een combinatie van bovengenoemde zaken?
  • Heeft u een budget waarbinnen het geheel gerealiseerd moet worden?

Stap 2 - Wat is voor u belangrijk?

Onze adviseur helpt u bij het stellen van prioriteiten, voor de korte en lange termijn.

Stap 3 - Filteren

Samen met onze adviseur filtert u uw woonwensen uit de stappen 1 en 2. Tegelijk wordt de bestaande situatie opgenomen om de bouwkundige en/of installatietechnische mogelijkheden in beeld te kunnen brengen.

Stap 4 - Wat is geschikt?

Wat is het meest geschikte systeem, wat zijn de meest geschikte materialen met betrekkingen tot uw vraag en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Binnen de bouwtechnische eisen en wetmatigheden gaan wij op zoek naar maximale efficiency. In het team dat voor u aan de slag gaat is ook een energiespecialist betrokken. Hij heeft de eindregie over het voorstel dat wij bij u neerleggen en doornemen.

Stap 5 - Het voorstel

Onze adviseur bespreekt ons voorstel met u. In dit gesprek nemen wij de tijd om al uw vragen te beantwoorden en na te gaan of dit voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Waar nodig passen wij in overleg ons voorstel aan.

Stap 6 - Kostencalculatie

Op basis van het gesprek uit stap 5 maken wij een kostenindicatie voor u. Wij maken deze begroting zo transparant mogelijk voor u. Binnen deze calculatie is rekening gehouden met alle voorziene kosten, inclusief legeskosten, etc.

Stap 7 - Volledig plan

Na het afronden van de calculatie presenteert onze adviseur het volledige plan aan u. Een professioneel en doordacht plan met een complete aannemingsprijs. Geen verrassingen achteraf!

Stap 8 - Aannemingsovereenkomst

De volgende stap is een aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat een complete beschrijving van het project inclusief tekening, technische omschrijving met materiaalomschrijving, planning en betalingsvoorwaarden. Bij akkoord ondertekenen beide partijen de overeenkomst.

Stap 9 - Benodigde vergunningen

Uw adviseur regelt de benodigde vergunningaanvragen, de gehele vergunningsprocedure richting gemeente en eventuele andere betrokken instanties organiseren. Na afgifte van de vereiste documenten maken wij een planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien gewenst kan onze adviseur u zelfs helpen bij het vinden van een vervangende woonruimte.

Stap 10 - Uitvoering

Uw vaste aanspreekpunt informeert u periodiek over de planning van de werkzaamheden. Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, nodigen wij u uit voor een officiële oplevering. Samen met uw adviseur en een derde vertegenwoordiger van de aannemer controleren we de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele oneffenheden worden op een zogenaamd “proces verbaal van oplevering” genoteerd waarbij de aannemer en/of betrokken partners uit het bouwteam verklaren deze aandachtspunten binnen een gezamenlijk te bepalen termijn op te lossen.