Home » Diensten » Woningbouw

U wilt een nieuw huis (laten) bouwen?

Uw nieuwe thuis heeft onze onverdeelde aandacht

Van starterswoningen tot en met vrijesectorwoningen: Bouwbedrijf van de Linde bouwt alle woningtypes in alle variëteiten in Zuid-West Nederland.

De afgelopen dertig jaar bouwden wij veel vrijesectorwoningen en de laatste jaren richten we ons ook op het bouwen van starterswoningen (in eigen ontwikkeling). Wanneer u een nieuw huis wilt laten bouwen, waarin u straks met veel plezier en zonder zorgen wilt wonen, doet u er goed aan om met ons rond de tafel te gaan. Als u kwaliteit hand in hand wilt laten gaan met een strakke planning, bent u bij Bouwbedrijf van de Linde aan het goede adres. We denken graag met u mee door het bieden van een totaalconcept.

10-stappenplan energiezuinig bouwen

Stap 1 - Voorbereiding

Allereerst maakt u kennis met onze comfortspecialist. Hij brengt via een aantal gerichte vragen uw woon-comfort-doelstellingen in kaart:

  1. Wilt u het woonprogramma wijzigen en bijv. ook de routing onder de loupe (laten) nemen?
  2. Wilt u gelijkvloers wonen en de woning uitbreiden met bijvoorbeeld een slaap- en badkamer op de begane grond;
  3. De woning aanpassen in relatie tot energieverbruik (isolatie, zonnecollectoren, etc.)?
  4. Wilt u zich laten verrassen met betrekking tot de mogelijkheden?

Stap 2 - Eisen en toekomstplannen bespreken

Maak een programma van eisen nadat u in kaart heeft gebracht wat uw wensen zijn. Wat is voor u belangrijk? Stel prioriteiten en zorg ervoor dat deze ook berekend zijn op de toekomst op langere termijn. Onze adviseur begeleidt u ook hierbij. Samen met uw comfortspecialist filtert u uw wensen. Tegelijk wordt de bestaande situatie opgenomen om de bouwkundige mogelijkheden in beeld te kunnen brengen.

Stap 3 - Passend ontwerp tekenen

Wat is het meest geschikte ontwerp voor u? Het voornaamste is, dat het voor u een woonplek wordt, waarin u zich prettig voelt en die strookt met de bouwtechnische eisen en wetmatigheden. In het team dat voor u aan de slag gaat is een architect betrokken. Hij heeft aan de hand van uw programma van eisen, de plattegrond en de bouwtechnische informatie een goed beeld van uw bedoelingen en de mogelijkheden. Op basis van deze informatie maakt hij de eerste schetsen.

Stap 4 - Ontwerp finetunen

Het eerste ontwerp is gereed. In een gesprek tussen u en de adviseur wordt het ontwerp gepresenteerd en besproken. Indien zaken nog niet conform het wensenplaatje zijn, zullen aanvullende eisen worden geformuleerd. Deze worden vervolgens uitgewisseld met de architect om tot een definitief ontwerp te komen.

Stap 5 - Definitief ontwerp en kostencalculatie

Uw specialist maakt aan de hand van het tweede ontwerp een kostencalculatie die hij samen met het tweede ontwerp aan u presenteert. Binnen deze calculatie is rekening gehouden met alle voorziene kosten, inclusief legeskosten, etc.

Stap 6 - Presenteren van volledig plan

Indien de calculatie gereed is, zal de adviseur u het volledige plan presenteren met daarbij een complete aannemingsprijs. Geen verrassingen achteraf, maar een voorstel inclusief alle kosten, die de woningaanpassing met zich meebrengt.

Stap 7 - Opmaken van aannemingsovereenkomst

Er wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt, waarin een complete beschrijving van het werk wordt opgenomen inclusief tekening, technische omschrijving met materiaalomschrijving, planning en betalingsregeling. Kortom, u krijgt een professioneel en doordacht plan, hetgeen bij akkoord door u en uw adviseur van Bouwbedrijf van de Linde wordt ondertekend.

Stap 8 - Aanvraag vergunningen

Uw specialist regelt dat de architect en aannemer de benodigde vergunningen aanvragen en de gehele vergunningsprocedure richting gemeente en eventuele andere betrokken instanties organiseren. Na afgifte van de vereiste documenten, wordt met u een afspraak gemaakt wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart en met welke planning u rekening dient te houden. Eventueel zorgt uw specialist voor vervangende woonruimte.

Stap 9 - Oplevering project

Wanneer de aanpassingen zijn voltooid, wordt een officiële oplevering uitgevoerd. Samen met uw specialist en een derde vertegenwoordiger van de aannemer controleert u de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele oneffenheden worden op een zogenaamd “proces-verbaal van oplevering” genoteerd, waarbij de aannemer verklaart, deze zaken binnen een overeengekomen termijn op te lossen.

Stap 10 - Genieten van uw vernieuwde wooncomfort!

Bouwbedrijf Van de Linde zet in op energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen

Ons aannemingsbedrijf omarmt innovatief en duurzaam bouwen

Door het toepassen van nieuwe, innovatieve en duurzame bouw- en installatietechnieken bij nieuwbouwprojecten, ontstaat er steeds meer mogelijkheden om fors te besparen op energiekosten terwijl er tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan een meer duurzame wereld. Bouwbedrijf Van de Linde kan u uitstekend van dienst zijn bij het adviseren en toepassen van deze bouw- en installatietechnieken.

Enkele voorbeelden zijn:

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Dit betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.

Biobased

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte.

Duurzaamheid (Nul op de meter)

In deze woningen wordt net zoveel energie opgewekt dan de woning + inwoners verbruiken. Dus ook de stroom voor consumenten apparatuur zoals TV, radio, wasmachine, vaatwasser enz. wordt meegeteld. Figuurlijk moet de meter aan het eind van het jaar op 0 staan. In de markt wordt dit ook wel ‘energienotaloos’ genoemd.

LEAN bouwen (Verbeter het bedrijfsresultaat door verspilling te elimineren)

Lean is een managementfilosofie die focus heeft op verspilling. Lean richt zich op verlaging van de doorlooptijd van ‘zand tot klant’. Lean management richt zich op het faciliteren van een succesvolle implementatie van “Lean technologie”, zodat een substantiële verbetering van het Bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden.

Wij helpen u graag.

Bouwbedrijf Van de Linde adviseert en realiseert. Stel ons uw vraag. Wij helpen u graag.