Home » Diensten » Woningbouw

U wilt een nieuw huis (laten) bouwen?

Uw nieuwe thuis heeft onze onverdeelde aandacht

Van starterswoningen tot en met vrijesectorwoningen: Bouwbedrijf van de Linde bouwt alle woningtypes in alle variëteiten in Zuid-West Nederland.

De afgelopen dertig jaar bouwden wij veel vrijesectorwoningen en de laatste jaren richten we ons ook op het bouwen van starterswoningen (in eigen ontwikkeling). Wanneer u een nieuw huis wilt laten bouwen, waarin u straks met veel plezier en zonder zorgen wilt wonen, doet u er goed aan om met ons rond de tafel te gaan. Als u kwaliteit hand in hand wilt laten gaan met een strakke planning, bent u bij Bouwbedrijf van de Linde aan het goede adres. We denken graag met u mee door het bieden van een totaalconcept.

10-stappenplan energiezuinig bouwen

Stap 1 - Voorbereiding

Allereerst maakt u kennis met onze adviseur. Hij brengt via een aantal gerichte vragen uw doelstelling in kaart:

  1. Wilt u energiezuinige oplossingen op installatietechnisch gebied
  2. De woning aanpassen inzake bouwkundige oplossingen (isolatie)
  3. De functie van bepaalde ruimten aanpassen.
  4. Een combinatie van bovengenoemde zaken.

Wat is het budget waarbinnen het geheel gerealiseerd moet worden?

Stap 2 - Wat is voor u belangrijk?

Stel prioriteiten en zorg ervoor dat ook deze zijn berekend op de toekomst op langere termijn. Onze adviseur begeleidt u ook hierbij.

Stap 3 - Filteren

Samen met uw adviseur filtert u uw wensen uit de stappen 1 en 2. Tegelijk wordt de bestaande situatie opgenomen om de bouwkundige en/of installatietechnische mogelijkheden in beeld te kunnen brengen.

Stap 4 - Wat is geschikt?

Wat is het meest geschikte systeem, wat zijn de meest geschikte materialen met betrekkingen tot uw vraag en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Binnen de bouwtechnische eisen en wetmatigheden gaan wij op zoek naar maximale efficiency. In het team dat voor u aan de slag gaat is ook een energiespecialist betrokken. Hij heeft de eindregie over het voorstel dat wij bij u neerleggen en doornemen.

Stap 5 - Het voorstel

Het voorstel is gereed. In een gesprek tussen u en de adviseur wordt dit gepresenteerd en besproken. Indien deze toch niet geheel stroken met uw visie en wensen, nemen we de alternatieven met u door en passen ons advies hier op aan.

Stap 6 - Kostencalculatie

Uw adviseur maakt aan de hand van het tweede voorstel een kostencalculatie die hij samen met het tweede voorstel aan u presenteert. Binnen deze calculatie is rekening gehouden met alle voorziene kosten, inclusief legeskosten, etc.

Stap 7 - Volledig plan

Indien de calculatie gereed is, zal de adviseur u het volledige plan presenteren met daarbij een complete aannemingsprijs. Geen verrassingen achteraf, maar een voorstel inclusief alle kosten, die dit duurzaamheids- en efficiencyproject met zich meebrengt.

Stap 8 - Aannemingsovereenkomst

Er wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt, waarin een complete beschrijving van het werk wordt opgenomen inclusief tekening, technische omschrijving met materiaalomschrijving, planning en betalingsregeling.

Kortom, u krijgt een professioneel en doordacht plan, hetgeen bij akkoord door u en uw adviseur van Van de Linde wordt ondertekend.

Stap 9 - Benodigde vergunningen

Uw adviseur regelt dat de installateur en aannemer de benodigde vergunningen aanvragen en de gehele vergunningsprocedure richting gemeente en eventuele andere betrokken instanties organiseren. Na afgifte van de vereiste documenten, wordt met u een afspraak gemaakt wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart en met welke planning u rekening dient te houden. Eventueel zorgt uw adviseur voor vervangende woonruimte.

Stap 10 - Uitvoering

Wanneer de aanpassingen zijn voltooid, wordt een officiële oplevering uitgevoerd. Samen met uw adviseur en een derde vertegenwoordiger van de aannemer controleert u de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele oneffenheden worden op een zogenaamd “proces verbaal van oplevering” genoteerd, waarbij de aannemer en/of installateur verklaart deze zaken binnen een gezamenlijk te bepalen termijn op te lossen.

Bouwbedrijf Van de Linde zet in op energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen

Ons aannemingsbedrijf omarmt innovatief en duurzaam bouwen

Door het toepassen van nieuwe, innovatieve en duurzame bouw- en installatietechnieken bij nieuwbouwprojecten, ontstaat er steeds meer mogelijkheden om fors te besparen op energiekosten terwijl er tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan een meer duurzame wereld. Bouwbedrijf Van de Linde kan u uitstekend van dienst zijn bij het adviseren en toepassen van deze bouw- en installatietechnieken.

Enkele voorbeelden zijn:

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Dit betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.

Biobased

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte.

Duurzaamheid (Nul op de meter)

In deze woningen wordt net zoveel energie opgewekt dan de woning + inwoners verbruiken. Dus ook de stroom voor consumenten apparatuur zoals TV, radio, wasmachine, vaatwasser enz. wordt meegeteld. Figuurlijk moet de meter aan het eind van het jaar op 0 staan. In de markt wordt dit ook wel ‘energienotaloos’ genoemd.

LEAN bouwen (Verbeter het bedrijfsresultaat door verspilling te elimineren)

Lean is een managementfilosofie die focus heeft op verspilling. Lean richt zich op verlaging van de doorlooptijd van ‘zand tot klant’. Lean management richt zich op het faciliteren van een succesvolle implementatie van “Lean technologie”, zodat een substantiële verbetering van het Bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden.

Wij helpen u graag.

Bouwbedrijf Van de Linde adviseert en realiseert. Stel ons uw vraag. Wij helpen u graag.