Aan de Kleine Kade in Goes is de restauratie van het historische Soepuus, inclusief torentje, in volle gang. Tot 1809 had dit gebouw een hele andere functie: het was een getijdenwatermolen. Rond 1484 is de watermolen gebouwd die de verschillende waterstanden, in de haven van Goes, onder controle hield. In 1850 is er een soepkokerij in het pand gekomen en in 1940 richtten de Duitsers het in als een militaire keuken. Tegenwoordig staat het gebouw ten dienste van de (jacht)haven

Bekijk het hier: https://bit.ly/394y4s6