Home » Diensten » Onderhoud en verbouwing

Renoveren is maatwerk en daar zijn we goed in.

Renovatie is een belangrijke bedrijfsdiscipline en we zorgen ervoor dat opdrachtgevers tevreden zijn over ons werk. Deze werkwijze en instelling garandeert een regelmatig werkaanbod, op het gebied van renovatie. Ook het feit dat we met eigen tegelzetters werken en het gegeven dat de Van de Linde timmerfabriek producten op maat realiseert is voor onze opdrachtgevers een pluspunt. Daardoor kunnen we een goede kwaliteit koppelen aan een redelijk prijsbeleid. Opdrachtgevers zijn stichtingen, gemeenten, bedrijven en (zorg)instellingen.

Profiteer van de LEAN-methode die ons aannemingsbedrijf toepast bij renovatieprojecten

Bouwbedrijf van de Linde werkt met de LEAN’ -methode en dat is een toegevoegde waarde bij het succesvol realiseren van renovatieprojecten. Onze medewerkers zijn ‘LEAN-geschoold’. Werken volgens deze methode is – naast een toegevoegde waarde voor de opdrachtgever – ook van meerwaarde voor de bewoners van de te renoveren projecten.

Bouwbedrijf van de Linde is als renovatie- en restauratiespecialist echter uitstekend toegerust om ook uw renovatie- of restauratieproject – naast professioneel en vakbekwaam – op de meest energiezuinige en duurzame wijze te realiseren.

Verbouwen en onderhoud

Gegarandeerd goede verbouwingen, perfect onderhoud

‘De busjes en auto’s van Bouwbedrijf van de Linde kom je echt overal tegen’, horen we regelmatig en het is een feit. Iedere klant kan ons altijd bellen voor elke klus en ieder karwei. Ook dat hoort bij ons credo: ‘Verbouwen op Vertrouwen’.

Een slecht sluitende deur, een nieuw dakraam, een te repareren of een nieuwe dakkapel, een nieuwe keuken, badkamer, erker of aanbouw; we staan voor u klaar. Onze medewerkers zijn vakkundige mensen die weten waar het woord ‘klantvriendelijk’ voor staat. Correcte omgangsvormen en een professionele werkhouding horen daarbij en dat geldt ook voor een stoffer en blik. Medewerkers van Bouwbedrijf van de Linde laten hun werk netjes achter, iedere dag, gedurende het gehele verbouwproject.

10-stappenplan comfortverbetering

Stap 1 - Voorbereiding

Allereerst maakt u kennis met onze adviseur. Hij brengt via een aantal gerichte vragen uw doelstelling in kaart:

  1. Wilt u energiezuinige oplossingen op installatietechnisch gebied
  2. De woning aanpassen inzake bouwkundige oplossingen (isolatie)
  3. De functie van bepaalde ruimten aanpassen.
  4. Een combinatie van bovengenoemde zaken.

Wat is het budget waarbinnen het geheel gerealiseerd moet worden?

Stap 2 - Wat is voor u belangrijk?

Stel prioriteiten en zorg ervoor dat ook deze zijn berekend op de toekomst op langere termijn. Onze adviseur begeleidt u ook hierbij.

Stap 3 - Filteren

Samen met uw adviseur filtert u uw wensen uit de stappen 1 en 2. Tegelijk wordt de bestaande situatie opgenomen om de bouwkundige en/of installatietechnische mogelijkheden in beeld te kunnen brengen.

Stap 4 - Wat is geschikt?

Wat is het meest geschikte systeem, wat zijn de meest geschikte materialen met betrekkingen tot uw vraag en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Binnen de bouwtechnische eisen en wetmatigheden gaan wij op zoek naar maximale efficiency. In het team dat voor u aan de slag gaat is ook een energiespecialist betrokken. Hij heeft de eindregie over het voorstel dat wij bij u neerleggen en doornemen.

Stap 5 - Het voorstel

Het voorstel is gereed. In een gesprek tussen u en de adviseur wordt dit gepresenteerd en besproken. Indien deze toch niet geheel stroken met uw visie en wensen, nemen we de alternatieven met u door en passen ons advies hier op aan.

Stap 6 - Kostencalculatie

Uw adviseur maakt aan de hand van het tweede voorstel een kostencalculatie die hij samen met het tweede voorstel aan u presenteert. Binnen deze calculatie is rekening gehouden met alle voorziene kosten, inclusief legeskosten, etc.

Stap 7 - Volledig plan

Indien de calculatie gereed is, zal de adviseur u het volledige plan presenteren met daarbij een complete aannemingsprijs. Geen verrassingen achteraf, maar een voorstel inclusief alle kosten, die dit duurzaamheids- en efficiencyproject met zich meebrengt.

Stap 8 - Aannemingsovereenkomst

Er wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt, waarin een complete beschrijving van het werk wordt opgenomen inclusief tekening, technische omschrijving met materiaalomschrijving, planning en betalingsregeling.

Kortom, u krijgt een professioneel en doordacht plan, hetgeen bij akkoord door u en uw adviseur van Van de Linde wordt ondertekend.

Stap 9 - Benodigde vergunningen

Uw adviseur regelt dat de installateur en aannemer de benodigde vergunningen aanvragen en de gehele vergunningsprocedure richting gemeente en eventuele andere betrokken instanties organiseren. Na afgifte van de vereiste documenten, wordt met u een afspraak gemaakt wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart en met welke planning u rekening dient te houden. Eventueel zorgt uw adviseur voor vervangende woonruimte.

Stap 10 - Uitvoering

Wanneer de aanpassingen zijn voltooid, wordt een officiële oplevering uitgevoerd. Samen met uw adviseur en een derde vertegenwoordiger van de aannemer controleert u de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele oneffenheden worden op een zogenaamd “proces verbaal van oplevering” genoteerd, waarbij de aannemer en/of installateur verklaart deze zaken binnen een gezamenlijk te bepalen termijn op te lossen.

Compleet woonprogramma op één verdieping of woonlaag (Levensloopbestendig)

Denkt u wel eens na over uw woonwensen in de toekomst? Veel mensen wel en Bouwbedrijf van de Linde heeft zich gespecialiseerd in het aanpassen van woningen met diverse woonlagen. In nauw overleg met de klant brengen we de woon- en leefwensen in kaart en stellen we een plan van aanpak op. Op basis van dit plan wordt er uiteindelijk een ontwerp gemaakt en worden de kosten in kaart gebracht. Nadat er overeenstemming bereikt is, kan het project aanvangen en elders op deze website kunt u meer lezen over het 10-stappenplan dat wij bij dergelijke ingrijpende verbouwingen inzetten.

Doe verstandig en laat u vrijblijvend informeren door de adviseur van Bouwbedrijf van de Linde. Hij bekijkt met u de mogelijkheden binnen uw huidige woonsituatie.

In veel gevallen biedt dit mensen een keur aan mogelijkheden.

Verhoog nu uw wooncomfort

U heeft een heerlijk huis op een fantastische locatie en toch …?

Ergens heeft u het gevoel dan uw woonsituatie verbeterd kan worden, comfortabeler of efficiënter bijvoorbeeld. In zo’n geval kunt u zicht vrijblijvend laten informeren door de specialist van bouwbedrijf van de Linde. Hij gaat samen met u op zoek naar aanpassingen die uw leven in en om het huis prettiger maken en die uw woongenot optimaliseren. Vraag gerust om een vrijblijvend adviesgesprek.

Wilt u kennis maken of ruimte maken voor een goed gesprek? Bel ons gerust, of vul het formulier hieronder in. We maken graag tijd voor u vrij.

3 + 3 =