In het voormalige “Ontvangstkantoor der Rijksbelastingen” aan het Ravelijn De Groene Jager te Goes, zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De aanvang van de werkzaamheden is voor de bouwvak vakantie. Het voormalig kantoorgebouw wordt omgebouwd tot een woongebouw met daarin 5 appartementen. Dit in samenwerking met DHC-Vastgoed en RoosRos Architecten.